Trafikkskadet - hva har du krav på i trafikkskadeerstatning?

Trenger du råd eller informasjon om veien videre?
Hva bør du gjøre etter en trafikkskade?

Vi kan forsiktigvis anslå at du vil oppnå mellom 50% og 100% mer i trafikkskadeerstatning ved å bruke våre advokater enn å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre ord få en mer riktig erstatning ved å bruke våre ekspertise opparbeidet gjennom mer enn 25 års erfaring med trafikkskader.

Informasjonssiden om trafikkskader er utarbeidet av Advokatfirmaet Unneland AS som kun arbeider med personskader og har spesialkompetanse med lang erfaring innen erstatningsrett.

Les mer om hva du har krav på i erstatning →