Advokat

Bilulykke – hva skjer nå?

Trafikkskadeerstatning – dette kan advokaten bidra med

 

Når du har vært utsatt for en trafikkskade er det viktig å få en vurdering av sin sak og hvilke rettigheter en har. Vi gir informasjon om hva en bør passe på. Det er viktig med tidlig informasjon for å sikre dine rettigheter best mulig. Basert på vår erfaring er det av stor betydning å få med relevant informasjon om yrkesskaden i skademeldingen til forsikringsselskapet. Vi hjelper til med å få dekket utgifter fra forsikringsselskapet, dekket inntektstap, valg av spesialist, fremsettelse av endelig erstatningskrav og forhandlinger med forsikringsselskapet.

Den første konsultasjonen med en av våre advokater i form av en telefonsamtale er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Deretter dekker som hovedregel forsikringsselskapet vårt advokatsalær. Nærmere informasjon gis i forbindelse med inngåelse av oppdragsavtale.

Vi kan forsiktigvis anslå at du vil oppnå mellom 50 % og 100 % mer i erstatning ved å bruke våre advokater enn ved å håndtere din egen trafikkskade overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre ord få en mer riktig erstatning ved å få profesjonell bistand.

Les mer om Advokatfirmaet Unneland AS