31.05.2016 — 10:22

Høyesterett: Ikke erstatning etter trafikkulykke når fører begår selvmord.

En sjåfør hadde begått selvmord ved sin kjøring. Hans forsettlige medvirkning ville ført til full avkortning av erstatningen til ham selv dersom han hadde overlevd. Høyesterett kom til at det skulle være full passiv identifikasjon ved selvmord, jf skadeerstatningslovens § 5 nr 1 slik at de etterlatte ikke fikk erstatning etter bilansvarsloven for tap av forsørger.

 

Del dette på Facebook