Skadet – har du krav på erstatning?

Vi kan forsiktigvis anslå at en skadet vil oppnå mellom 50 % og 100 % mer i erstatning ved å bruke oss enn ved å håndtere sin egen sak overfor forsikringsselskapet. Den skadde vil med andre ord få en mer riktig erstatning ved å få profesjonell bistand.

I en del saker lønner det seg helt klart å gå til rettssak mot forsikringsselskapene. Det ser vi når vi sammenligner tilbudet fra forsikringsselskapene før rettssak med resultatet etterpå.
I våre siste rettssaker utgjorde tilbudene fra forsikringsselskapene kr. 4.411.000,- mens samlet resultat etter inngåtte forlik eller dom var kr. 11.500.000,-. Det innebærer en økning med ca kr. 7.100.000 eller 160 %.

På disse sidene vil du finne informasjon om hvilke rettigheter du har etter en trafikkskade. Informasjonsiden om trafikkskader er utarbeidet av Advokatfirmaet Unneland AS som kun arbeider med personskader og har spesialkompetanse med mer enn 25 års erfaring innen erstatningsrett.