20.06.2016 — 09:40

Motorsykkelulykke – tingrettsdom 14.04.16

Kollisjon mellom MC og bil

En motorsyklist kom alvorlig til skade i sammenstøt med bil i august 2011. Saken gjaldt spørsmålet om ménerstatning og påførte og fremtidige merutgifter. Før stevning var partene enige om en erstatning med ca. 5 millioner kroner til dekning av inntektstapet. I domstolen ble skadelidte  tilkjent over 1 million kroner i ménerstatning og over 1 million kroner i merutgifter. Retten la mest vekt på uttalelsen innhentet av begge parter fra medisinsk sakkyndig som hadde undersøkt skadelidte, og la mindre vekt på uttalelsene innhentet ensidig av selskapet fra sakkyndige som ikke hadde undersøkt skadelidte.

Del dette på Facebook