25.06.2015 — 13:16

Ruspåvirket sjåfør – passasjer skadet – bistandsadvokat

Trafikkulykke med ruspåvirket sjåfør og høy fart. Bistandsoppdrag for passasjer som ble skadet i ulykken.

Passasjeren hadde drukket alkohol, spørsmål om rett til oppreisningserstatning – erstatning for tort og svie, og eventuelt redusert erstatning på grunn av egen medvirkning. Skadelidte ble tilkjent oppreisningserstatning i straffesaken med kr 70.000,-  Erstatningssaken for øvrig, er under behandling.

Dersom man får en skade i en trafikkulykke, kan man ha rett til bistandsadvokat i forbindelse med straffesak mot skadevolder. Oppreisningskrav – krav om erstatning for tort og svie fra skadevolder som enten med vilje eller ved grov uaktsomhet har forårsaket skade, fremsettes i straffesaken av bistandsadvokaten. Dette gjelder også for etterlatte, dersom noen omkommer i en trafikkulykke.

Del dette på Facebook